Aankoopbemiddeling  

Aankoopbemiddeling: bezichtiging, onderhandeling, afhandeling.

Bezichtigingen
U doet wat u zelf kunt en wij doen de rest! Door de vele koophuizensites op internet is het woningaanbod voor u inzichtelijker en toegankelijker geworden. In veel gevallen bent u zelfs niet meer afhankelijk van een makelaar om inzicht te krijgen in het aanbod van de eigen of gewenste woonomgeving.
Heeft u een woning op het oog? Dan zult u waarschijnlijk de eerste keer zelf rond willen kijken om te zien of het u ook qua indeling en formaat aanspreekt. In de meeste gevallen gaan wij dus bij de tweede bezichtiging met u mee, tenzij u ons er liever meteen bij betrekt. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag met de achtergrondinformatie. Wij onderzoeken de kadastrale gegevens, kijken of er sprake is van een bestemmingsplan, een vereniging van eigenaren of andere zaken die de aankoop zouden kunnen beïnvloeden en natuurlijk of er juridische of bouwtechnische problemen zijn. 
Als al deze zaken duidelijk zijn bespreken wij de bevindingen met u in een persoonlijk gesprek. 

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Onderhandelen 
Voldoet de woning aan uw eisen en heeft u besloten tot aankoop over te gaan, dan bepalen wij samen een onderhandelingsstrategie. We kijken wat een reëel openingsbod is, en vervolgens brengen wij dit namens u uit. Om succesvol te kunnen onderhandelen is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van alle regels en voorschriften die gelden bij de aanschaf van onroerend goed. Als aankoopmakelaar hebben wij hiermee ruime ervaring en wij zijn zelf niet emotioneel betrokken bij het proces, waardoor wij op een objectieve manier de best mogelijke prijs voor u kunnen bedingen. Maar uiteraard bent u zelf degene die het laatste woord heeft in de onderhandelingen over de koop van het huis. Gedurende het gehele proces onderhouden wij contact met de verkoper of de verkopende makelaar, en wij zorgen er voor dat u bij iedere stap op de hoogte blijft van de situatie. Als de onderhandelingen gunstig verlopen en de koop gesloten gaat worden zullen wij in de meeste gevallen een koopovereenkomst ontvangen van de verkopende partij.
Deze overeenkomst gaan wij zeer nauwkeurig voor u controleren, zodat u zeker weet dat alle afspraken, uitzonderingen, mogelijke problemen en eventuele ontbindende voorwaarden op papier staan. Tenslotte wordt er een afspraak gepland om de koopovereenkomst te tekenen. Maar daarmee houdt onze dienstverlening nog niet op. Bij aankoopbegeleiding blijven wij betrokken bij het gehele traject, tot en met de overdracht bij de notaris. 

Afhandeling
Als de overeenkomst getekend is en er een afspraak gemaakt is voor de notariële overdracht (transport bij de notaris) inspecteren wij samen grondig de woning in zijn huidige staat. Blijkt tijdens deze inspectie dat er aan bepaalde voorwaarden niet voldaan is, of dat er bijvoorbeeld zaken zijn verwijderd die u volgens afspraak over zou nemen, ondernemen wij onmiddellijk actie om deze problemen op te lossen. Tijdens deze controle worden over het algemeen ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen. Na vaststelling van eventuele veranderingen gaat u naar de notaris, waar u de akte van levering ondertekent en de sleutels ontvangt.

Tarief
Het tarief is afhankelijk van het prijssegment van de woning. Bel of mail ons zodat wij u kunnen aangeven welk tarief voor u van toepassing is.
 
NIEUW IN DE VERKOOP
Europaplein 41 D, Leeuwarden
 
NIEUW IN DE VERKOOP
Jongamastate 32, Leeuwarden
 
NIEUW IN DE VERKOOP
Aggemastate 248, Leeuwarden
 
NIEUW IN DE VERKOOP
Waltastate 38, Leeuwarden
 
 
 

HAVINGASTATE 11e | 8925 AZ LEEUWARDEN | TEL. 058-2650063 | INFO@SCHEENSTRA-MAKELAARS.NL

© 2022 Scheenstra Makelaars | Privacyverklaring | Disclaimer

Realisatie: 2022 WIE internet & vormgeving