De verkoop van uw woning  

Het verkopen van uw huis is een spannende en ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het van belang dat u zich laat bijstaan door een deskundige. Kortom: uw makelaar die uw woning voor een goede prijs verkoopt en de voorwaarden stelt die u wenst. 

Wij willen u graag van dienst zijn. De volgende opsomming geeft weer wat er allemaal komt kijken bij een verkooptraject. 

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Stap 1: Kennismaking en waardebepaling
Wij komen bij u langs voor een kennismakingsgesprek op het moment dat het u past. U krijgt een presentatie van de diensten die u bij Scheenstra Makelaars kunt afnemen. Tijdens de opname nemen wij met u door wat de waarde van uw huis en wat een goede vraagprijs is. Verder geven wij u advies over het ‘verkoop-klaar-makenvan uw woning, zowel interieur als exterieur. 

Stap 2: In verkoopname van uw woning
Wij melden uw woning aan bij de NVM en zorgen dat uw woning op FUNDA wordt geplaatst. Daarnaast komt uw woning op onze eigen website te staan. Om ook in de buurt te laten weten dat u uw woning wilt verkopen zorgen wij voor een bord in de tuin of een raambiljet. Indien het nodig is, zullen wij in overleg met u het advertentiebudget vaststellen en de advertentieplanning opmaken Indien het in het belang van de verkoop verstandig is een bouwkundig rapport op te laten maken verzorgen wij , in overleg met u, de afspraak voor een bouwkundige keuring. De keuring wordt uitgevoerd door een gerenommeerd, onafhankelijk keuringsbureau. 

Stap 3: De bezichtiging
Een van de meest ingrijpende stappen in het verkooptraject is het bezichtigen van uw woning. Het rondleiden door uw woning is één ding, vertellen wat de koper moet weten, wat zijn rechten en plichten zijn alsmede het huis daadwerkelijk verkopen is iets heel anders. Dat is echt een vak. Wij verzorgen de bezichtigingen op een professionele manier. De potentiële koper ontvangt een uitgebreide verkoopbrochure van uw woning met daarin alle relevante informatie omtrent uw huis. Aanvragen voor bezichtigingen worden in overleg met u en de kijker ingepland. De bezichtigingen kunnen worden ingepland op reguliere werkdagen en werktijden en uiteraard daarbuiten. Alle kijkers worden genoteerd en na verloop van een aantal dagen gebeld voor hun reactie. Zodoende worden de kansen voor het vinden van een koper op effectieve wijze vergroot. 

 
Stap 4: De onderhandeling
Op het moment dat de koper, naar aanleiding van een bezichtiging, een bod uitbrengt nemen wij contact met u op en wordt dit bod met u besproken. Wij zullen u adviseren over het doen van een tegenvoorstel. Dit voorstel omvat zowel het tegenbod als uw voorwaarden. Denk hierbij aan de datum van overdracht, welke roerende zaken bij de verkoop horen etc. Het voordeel van het feit dat wij de onderhandeling voor u voeren is dat wij de koper hebben gezien tijdens de bezichtiging. Wij weten wie hij is, kennen zijn situatie en kunnen goed inspelen op zijn wensen. Zo wordt op een zakelijke manier geprobeerd ons uiteindelijke doel te bereiken. Wij doen uiteraard niets zonder uw toestemming en daarom wordt u van elk voorstel uitgebreid op de hoogte gesteld. 

Stap 5: De overdracht
Nadat er overeenstemming is bereikt over de koopsom en de voorwaarden leggen wij dit vast in een koopakte. Deze koopakte geeft de rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper weer. De akte wordt eerst met u besproken en ondertekend waarna een afspraak met de koper wordt gemaakt. Nadat alle partijen hebben getekend verzorgen wij de administratieve afwikkeling van de koop. Beide partijen ontvangen een kopie van de getekende akte en het origineel wordt naar de notaris verstuurd ter voorbereiding van de overdracht. In de tijd liggende tussen het ondertekenen van de koopakte en de overdrachtsdatum houden wij u van elke ontwikkeling op de hoogte. Zodra de notaris het definitieve tijdstip voor de overdracht heeft vastgesteld plannen wij samen met u en de koper het tijdstip voor de eindinspectie van uw woning. Tijdens deze eindinspectie wordt de woning voor de laatste keer geïnspecteerd en wordt nagegaan of alle partijen alle gemaakte afspraken zijn nagekomen. Na de eindinspectie rest nog de overdracht bij de notaris. Wij gaan uiteraard met u mee en feliciteren u graag naderhand met de verkoop van uw woning!
NIEUW IN DE VERKOOP
Europaplein 41 D, Leeuwarden
 
NIEUW IN DE VERKOOP
Jongamastate 32, Leeuwarden
 
NIEUW IN DE VERKOOP
Aggemastate 248, Leeuwarden
 
NIEUW IN DE VERKOOP
Waltastate 38, Leeuwarden
 
 
 

HAVINGASTATE 11e | 8925 AZ LEEUWARDEN | TEL. 058-2650063 | INFO@SCHEENSTRA-MAKELAARS.NL

© 2022 Scheenstra Makelaars | Privacyverklaring | Disclaimer

Realisatie: 2022 WIE internet & vormgeving